Dichtbij helpt bij de aanpak van problemen en heeft daar een goede reputatie in opgebouwd.

Daarnaast:

  • bundelt Dichtbij vragen en verspreidt goede oplossingen.
  • werkt Dichtbij aan verbetering van de gezondheidszorg in gesprek met overheid en zorgverzekeraars;
  • doet Dichtbij aan methodiek-ontwikkeling en voert zij wetenschappelijk onderzoek uit, in samenwerking met de Universiteit Tilburg.
  • verzorgt trainingen voor hulpverleners, zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en scholen.
  • verzorgt interim-management bij zorgorganisaties ten behoeve van implementatie van nieuwe werkmethoden.
  • is Dichtbij onderdeel van ‘Samen 14’.
  • werkt Dichtbij samen met aanvullende zorgorganisaties.