Jan van Gorkum

Geboren in Udenhout (N.Br.) 10 augustus 1941.

Woont sinds 1981 in Almelo.

Is 54 jaar getrouwd met Henny en heeft samen met haar 3 kinderen en 7 kleinkinderen.

Directeur/Bestuurder en mede-eigenaar van ‘Dichtbij, gewoon geluk’.

Begeleidt en adviseert ouderen bij de zorg die ze nodig hebben en werkt samen met zorgorganisaties en zorg- en verpleeghuizen.

Werkt vanaf 10 augustus 1956 als:

 • Typograaf, jeugdconsulent, directeur club- en Buurthuiswerk, opbouwwerker en sociaal-agoog bij de schoolbegeleidingsdienst Nijmegen.
 • Was directeur van Vormingswerk, Thuiszorg, verzorgings-/verpleeghuizen en van een regionale organisatie voor gehandicaptenzorg.
 • Is directeur/eigenaar van ‘Dichtbij gewoon geluk’ een Advies- en Begeleidingsbureau in de gehandicaptenzorg, begeleiding van gezinnen met een kind met een beperking en gezinnen en senioren die vastlopen in het regelwoud van de hulpverlening.
 • Was uitvoerder van onderzoeksprojecten w.o. de effectiviteit van Geluksaanpak in de zorg gefinancierd door Menzis en Gemeente Almelo, Xelfproject in Brabant met de UT-Tilburg gefinancierd door het Ministerie van VWS.
 • Adviseur van ATIB (Turkse Arbeidersvereniging).
 • Adviseur van SAOA (Stichting Allochtone Ouderen Almelo).
 • Was voorzitter van het Bestuur van De Klub, vrije tijdsopvang voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Was voorzitter van de Kontactgroep Jonge Bedrijven van de Kamer van koophandel Hengelo.
 • Was Raadslid in de Gemeente Almelo en Statenlid van de Provinciale Staten van Overijssel.
 • Regionale en landelijke bestuursfuncties in zorg en welzijn.
 • Was begeleider en supervisor van studenten werkzaam in zorg en welzijn.
 • Auteur van het boek ‘Werkschrift school-ouders’ en verscheidene brochures over onderwijs en welzijn.
 • Heeft vele lezingen gegeven over Onderwijs, Zorg en Welzijn.

Heeft de opleidingen:

 • Lagere school.
 • Grafische School.
 • Hoger Beroepsopleiding Maatschappelijk Werk en Opbouwwerk.
 • 3 jaar Universiteit Andragogiek.
 • Strategy and Innovation for the Non-Profit Sector, Business school UT Tilburg.
 • Vele cusussen op de gebieden van Management, Organisatieverandering, Personeelsmanagement in Non-Profit Organisaties.

Werkt vanuit de visie dat elk mens recht heeft op een fatsoenlijk en gelukkig leven. Dat dat fatsoenlijk en gelukkig leven bereikbaar moet zijn voor ieder mens, dat die zich eigenaar kan voelen over het eigen leven en het zoveel als mogelijk op eigen kracht kan inrichten. Dat daarbij ondersteuning kan worden verkregen waar nodig, en liever eerst vanuit het eigen sociale netwerk en pas in laatste instantie van professionele instituten.

 

Henny van Gorkum-Fens

Geboren te Hazerswoude, 12 juni 1945,

Woont sinds 1981 in Almelo.

Is 54 jaar getrouwd met Jan en heeft samen met hem 3 kinderen en 7 kleinkinderen.

Is mede-eigenaar van ‘Dichtbij, gewoon geluk’, werft en begeleidt ZZP-ers.

Begeleidt gezinnen met een kind(eren) met een beperking en werkt samen met scholen en kinderopvang voor kinderen met een beperking. Beheert en ontwikkelt speel- leermateriaal.

 • Was werkzaam als verzorgster in een internaat voor kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Was werkzaam als begeleider in een dagopvang voor kinderen met ernstig lichamelijke en verstandelijke beperkingen.
 • Was 25 jaar werkzaam als maatschappelijk werker in een SPD later MEE.
 • Was 10 jaar lid van het Integrale Vroeghulpteam in Twente.
 • Was vroegdiagnostiek/gezinsbegeleider bij SPD Hengelo.
 • Is sinds 2006 werkzaam als gezinsbegeleider in Dichtbij (voorheen Stichting Verzorgd) in gezinnen met een kind met een beperking.
 • Werkte als speltherapeute bij het Bouwhuis, Enschede.
 • Is binnen Dichtbij begeleider van gezinnen met een kind met een beperking en begeleider van verstandelijk en lichamelijk beperkte volwassenen en langdurig zieken.
 • Is schoolbegeleider bij kinderen met een beperking in het zowel het gewone als speciaal basisonderwijs.
 • Verzorgt inleidingen over begeleidingsmethoden voor kinderen met een beperking in het onderwijs.
 • Ontwikkelt speel- leermateriaal.
 • Was 20 jaar adviseur en begeleidster van een Speel-o-theek.

Heeft de opleidingen:

 • Kinderverzorgster, Raad voor de Kinderuitzending.
 • Kinderbescherming,
 • Speltherapie, ortho-agogische beroepsopleiding.
 • Baccalaureus Maatschappelijk Werk, Hogeschool ’s-Hertogenbosch.
 • Denkstimulering Thuis Feuerstein methode.
 • Overgang v. h. BaO naar VO.
 • Seksualiteit en beleid.
 • Vroegtijdige signalering en begeleiding emotionele en/of gedragsproblemen.
 • Portage programma Nederlandse Thuisbegeleider.
 • Videogebruik PPG.
 • Hometraining t.b.v. autistische kinderen.

Werkt vanuit de visie dat elk mens recht heeft op een fatsoenlijk en gelukkig leven. Dat dat fatsoenlijk en gelukkig leven bereikbaar is wanneer ieder mens zich eigenaar voelt over het eigen leven en dat zoveel als mogelijk op eigen kracht kan inrichten. Dat daarbij ondersteuning kan worden verkregen waar nodig eerst vanuit het eigen sociale netwerk en in laatste instantie van professionele instituten.

Samenwerking met 26 ZZP-ers

Dichtbij werkt samen met 26 ZZP-ers van verschillende kwaliteiten, achtergronden en opleidingen. Op basis van de kwaliteiten en achtergrond wordt samen met de cliënt een match gemaakt wie in het gezin past en de kwaliteiten en de ervaring bezit om de zorgvraag met succes te verwerken. Daarbij worden ze gehouden aan de richtlijnen die binnen de organisatie van Dichtbij zijn overeengekomen.