De informatiemap bevat alle organisatiegegevens die betrekking hebben op de eisen die gesteld worden aan zorgorganisaties.

1.
‘Dichtbij, gewoon geluk en de ‘Governancecode Zorg”
Wederzijdse afspraken tussen ‘Dichtbij, gewoon geluk’ en cliënt
Werkproces en overeenkomsten
Tevredenheidsonderzoek
Cliëntenraad
Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

2.
Privacyreglement
Stappenplan meldcode huislijk geweld en kindermishandeling

3.
Samenwerking en advies
Begeleidingsteam Kwaliteitskader

4.
Innovatieactiviteiten

5.
Publicaties en cliëntenreacties
Resultaten Inspectiebezoek Min. VWS