Deze vragenlijst wordt aan de cliënt/gezin voorgelegd:

 • nadat het begeleidings-/zorgplan is vastgesteld.
 • 2 maanden nadat de begeleiding/zorg is gestart.
 • bij het einde van de begeleiding/zorg, of
 • elk jaar bij langdurige begeleding/zorg.

Naam cliënt:

Geboortedatum:

Persoonlijk ingevuld : ja/nee

Ingevuld samen met ouder/gezinsleden/mentor.

Accoord met het delen van dit onderzoek met:

Datum:

Handtekening cliënt/ouder/mentor.

De vragen:

De vragen gaan over hoe u het nu vindt.

U kunt de vragen beantwoorden met:
1 = Slecht
2 = Matig
3 = Voldoende
4 = Goed
5 = Uitstekend

De volgende vragen beantwoorden met een van de cijfers omcirkelen.

Hoe vindt u dat:

 • er bij het samenstellen van het zorg/begeleidingsplan naar u geluisterd is?
1 2 3 4 5
 • u goed bent geïnformeerd
1 2 3 4 5
 • u gelijkwaardig bent behandeld
1 2 3 4 5
 • u op uw situatie gericht advies hebt gekregen
1 2 3 4 5
 • de afgesproken tijden op uw situatie zijn afgestemd
1 2 3 4 5
 • degene die u helpt/begeleidt bij u/gezin past
1 2 3 4 5
 • dat de mensen van ‘Dichtbij’ zich aan afspraken houden
1 2 3 4 5
 • dat de mensen van ‘Dichtbij’ uit zichzelf vragen naar uw wensen
1 2 3 4 5

De volgende vragen kunt u beantwoorden met een cijfers omcirkelen.
1 = Zeer ontevreden
2 = Ontevreden
3 = Beetje tevreden
4 = Tevreden
5 = Zeer tevreden.

Hoe tevreden bent u:

 • over de deskundigheid van de mensen van ‘Dichtbij’
1 2 3 4 5
 • over hoe de mensen van ‘Dichtbij’ met u omgaan
1 2 3 4 5
 • over de hulp/begeleiding die u nu ontvangt
1 2 3 4 5
 • verbetert de hulp/begeleiding de kwaliteit van uw leven
1 2 3 4 5
 • hoe ervaren de andere leden van het gezin de hulp/begeleiding
1 2 3 4 5

 

Bij de volgende vragen kunt u aankruisen wat bij u past.

Vindt u uw huidige leven een goed leven?

 • Ik vind er niets aan
 • Er is meestal weinig aan maar soms zijn er leuke momenten
 • Soms wel/soms niet
 • Het is meestal wel goed
 • Ik heb een prima leven

Heeft u last van uw beperkingen en/of ziekte?

 • Ik kan niks meer zonder hulp.
 • Het heeft altijd invloed op wat ik doe of laat.
 • Vaak wel/soms niet.
 • Het is vaak lastig, maar het leven gaat door.
 • Ik kan alles doen wat ik wil doen.

Zou u ‘Dichtbij, gewoon geluk’ aanbevelen bij familie of kennis die hulp nodig heeft?

 • Beslist niet
 • Denk van niet
 • Weet ik niet
 • Ik denk van wel
 • Ja, zeker

Opmerkingen:

 

 

 

Inzage van uw complete dossier door derden?

 • akkoord
 • >niet accoord

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Jan van Gorkum,Directeur/Bestuurder.

Handtekening cliënt/ouder/mentor.