Bij de invulling van ‘onafhankelijk’ gaan wij ervan uit dat de wijze van werken ook onafhankelijk is, dat de werkuitgangspunten van ‘Dichtbij, gewoon geluk’ zoals vastgelegd in de beleidsnotities van ‘Dichtbij, gewoon geluk’ blijven gehandhaafd.

 1. Aanmelding.
 • Telefoon van medewerker Menzis of wij een cliënt kunnen helpen. We krijgen de naam door wie ons gaat bellen. Wanneer we gebeld worden dan krijgen wij het adres van de cliënt.
 • Cliënt belt zelf en vraagt of wij hem/haar kunnen helpen en geeft zijn/haar adres door.
 1. Kennismakingsgesprek.
 • Wij gaan voor een kennismakingsgesprek naar de cliënt. Het gaat over wie wij zijn en welke vragen er zijn. Wanneer het een en ander duidelijk is wordt er een vervolgafspraak gemaakt of verwijzen wij naar een andere organisatie. Dit gesprek rekenen we niet bij de declaraties aan Menzis.
 1. Begeleiding bij het invullen van de WLZ-indicatie.
 • We helpen de cliënt bij het invullen van de zorg- en begeleidingswensen. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat het gaat om een fatsoenlijk en gelukkig leven ondanks de ziekte en/ beperking. In een aantal gevallen blijft het bij één gesprek, in andere gevallen zijn meerdere gesprekken nodig.
 1. Bemiddeling naar organisaties die de gewenste zorg/begeleiding kunnen geven.
 • We helpen met de contacten en zijn wanneer gewenst bij de gesprekken.
 1. Bemiddeling wanneer er na invulling en uitvoering problemen of misverstanden ontstaan.
 • We ondersteunen de cliënt bij het oplossen van de problemen en bemiddelen indien nodig naar een andere organisatie.

Wij hebben in ons beleid de afspraak dat de cliënt autonoom is en bepalend hoe met zijn/haar gegevens wordt omgegaan. Wij helpen om een persoonlijk dossier op te zetten waarbij wij ervan uitgaan dat het dossier het bezit is van de cliënt, bij de cliënt aanwezig is en hij/zij bepalend is met wie deze informatie wordt gedeeld. Wij nemen geen informatie over.

Dat maakt het regelmatig lastig met de verantwoording aan Menzis i.v.m. WLZ-gegevens.