• We helpen u overzicht te verkrijgen over uw situatie en daar baas over te worden en te blijven.
  • We helpen u duidelijk te krijgen wat u als gezin wil, wat handig is in uw huis, hoe en waarbij u hulpverleners op medisch en revalidatiegebied in kunt schakelen en waar misschien beter niet.
  • Wij bieden u gerichtheid op de voorkoming van problemen (en niet alleen op de behandeling ervan);
  • Wij bieden u onderlinge afstemming van versnipperd hulpaanbod;
  • We helpen u om zicht te krijgen op welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden. Waar nog geen pasklare oplossingen bestaan helpen wij om ze te creëren.
  • We helpen u met het aanboren van bronnen om de hulp te financieren.
  • Dichtbij laat de vraag van de klant centraal staan. Dat betekent dat we op kleine vragen snel antwoord geven, maar ook dat we op basis van grote vragen langlopende trajecten ingaan.
  • Uw vraag wordt snel beantwoord. Bij ons geen wachttijd en geen bureaucratie.
  • We helpen u kortom uw eigen leven en dat van uw gezin zelf richting te geven.
  • Dichtbij maakt gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Wij adviseren, u beslist. U als hulpvrager bent de echte deskundige in uw eigen situatie.