Stappenplan meldcode huislijk geweld en kindermishandeling

 

 1. Signalen in kaart brengen
 2. Overleg met de gedragswetenschapper
 3. Gesprek met de cliënt
 4. Wegen
 5. Beslissen

 

 1. Is er vermoeden van geweld? Ga in gesprek met ouder(s) en/of kind.
 2. Is er acute of structurele onveiligheid? Neem contact op met politie en meld bij Veilig Thuis.
 3. Kan je hulp organiseren?
 4. Is er acceptatie van hulp?
 5. Is het veiliger?

Melden bij Veilig Thuis én bij ‘Dichtbij, gewoon geluk’ en hulpverlenen

Doorloop de stappen aan de hand van het afwegingskader voor pedagogen, (psycho)therapeuten, social werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Het afwegingskader vind je op Rijksoverheid.nl, toolkit meldcode.

De meldcode kan na elke stap afgesloten worden. Leg dit altijd met onderbouwing vast in het dossier.

Belangrijke adressen:

 • Veilig Thuis Twente, Nijverheidsstraat 30, 7511 SM Enschede, telefoon 0800 2000.
 • Politie Twente, telefoon 0900 8844.